Zbiorniki wypelnione styrenem

Zbiorniki wypełnione styrenem. Do grupy tej należy kwas akrylowy i metakrylowy, ich estry, halogenki, nitryle itp. Polimery tych związków posiadają już w chwili obecnej duże znaczenie techniczne jak w żywice syntetyczne, szczególnie metakrylan metylu (Lucite, Perspex, Plexiglas itp. ) oraz akrylan etylu f Diakon Plexiglas stosowany jako proszek do artykułów formowych). Jedna z dogodniejszych metod- produkcji estrów kwasu akrylowego polega na użyciu jako materiału wyjściowego chlorohydryny glikolu: N chlorohydrynę glikolu, działa się cyjankiem sodowym, przy czym otrzymuje się cyjanohydrynę glikolu; ogrzewając ją w obecności kwaśnego siarczanu potasowego otrzymuje się nitryl kwasu akrylowego (akrylonitryl), będący jedną z najważniejszych pochodnych z punktu widzenia produkcji kauczuku syntetycznego. Inna metoda polega na bezpośrednim połączeniu tlenku etylenu z cyjanowodorem w obecności katalizatora. Metakrylan metylu otrzymuje się z acetonu, który z kolei można otrzymać z acetylenu. Aceton reaguje z cyjanowodorem, dając cyjanohydrynę acetonu, która pod działaniem alkoholu metylowego i kwasu siarkowego daje metakrylan metylu. Metakrylan metylu jest bezbarwną cieczą, o ciężarze właściwym w temperaturze 160C d = 0,9497 i współczynniku załamania światła N6 = 1,4168. Wrze w temperaturze 100,30C. Jest on rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych, lecz jest nierozpuszczalny w wodzie. [więcej w: wskaźnik intensywności zabudowy , ogrodzenia z pustaka łupanego , szambo przepisy ]

Powiązane tematy z artykułem: ogrodzenia z pustaka łupanego szambo przepisy wskaźnik intensywności zabudowy