Wykonanie podkladu pod tynki specjalne i szlachetne

Wykonanie podkładu pod tynki specjalne i szlachetne. Podkład pod tynki specjalne i szlachetne należy wykonać starannie z ostrego piasku, dobrego wapna i świeżego cementu. Skład zaprawy przyjmuje się o proporcji 1 : 1 : -6 (cement: wapno: : piasek). Pod wyprawę kamieniarską daje się zaprawę cementową 1 : 3 (cement: piasek) z dodatkiem mleczka wapiennego. Przygotowując zaprawę należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne i jednakowe odmierzanie składników dla każdej partii zaprawy oraz na staranne ich wymieszanie. Przy niedokładnym bowiem dozowaniu składników podkład nie będzie miał jednolitej powierzchni, co wpłynie na późniejszy wygląd tynku szlachetnego lub specjalnego. Jeżeli powierzchnia muru odbiega nieco od pionu, co nieraz się zdarza w wysokich budynkach, to chcąc uniknąć dawania zbyt grubej warstwy podkładu w niektórych partiach ściany, dzieli się jej płaszczyznę na poszczególne części; najlepiej robić to na liniach gzymsów, poziomych pasów dekoracyjnych itp. , a dla każdej części ustalić oddzielnie odpowiednią grubość podkładu. Grubość ta zależna jest od ukształtowania powierzchni muru i wynosi zasadniczo 10 – 15 mm. W miejscach, gdzie będą wykonane ozdoby architektoniczne, podkład daje się odpowiednio grubszy. [więcej w: olx tarnobrzeg, dachówka esówka, olx jędrzejów ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówka esówka olx jędrzejów olx tarnobrzeg