Waznym elementem prawidlowego za zbrojenia wienców jest glebokie kotwienie pretów zbrojenia na koncu poszczególnych odcinków wienca, a takze w jego zalamaniach

Ważnym elementem prawidłowego za zbrojenia wieńców jest głębokie kotwienie prętów zbrojenia na końcu poszczególnych odcinków wieńca, a także w jego załamaniach. Pręty zbrojeniowe krzyżujących się wieńców powinny być albo wzajemnie założone, albo wprowadzać należy w miejscu skrzyżowania dodatkowe pręty łączące zbrojenia wieńców. Wieńce ukryte w prefabrykatach spełniać powinny te same wymagania, co wieńce wykonywane na miejscu budowy. W przypadku wieńców obwodowych, gdy ściany zewnętrzne są ścianami nośnymi, zaleca się umieszczenie zbrojenia wieńca zarówno w stropie jak i w ścianie. W innych przypadkach umieszczenie zbrojenia jest dowolne (w ścianie lub stropie). Zbrojenie wieńca ukrytego nie powinno być umieszczone dalej niż: – 25 cm od osi stropu dla zbrojenia ukrytego w ścianie – 60 cm od osi ściany, dla zbrojenia ukrytego w stropie. Zbrojenie wieńców ukrytych łączyć można każdym ze znanych sposobów: za pomocą klamer, spi rali, spawanych łączników itp. [patrz też: strefa przemarzania gruntu, waga pręta fi 6, olx jędrzejów ]

Powiązane tematy z artykułem: olx jędrzejów strefa przemarzania gruntu waga pręta fi 6