W budownictwie w ZSRR i w Czechoslowacji stosowane byly fiksatory w postaci blach lub katowników stalowych

W budownictwie w ZSRR i w Czechosłowacji stosowane były fiksatory w postaci blach lub kątowników stalowych. Ich zastosowanie znajduje uzasadnienie jedynie tam, gdzie jako element konstrukcyjny przenoszą siły o dużej wartości. Wymaga to oczywiście przyspawania tych fiksatorów do blach zatopionych w ścianie elementu. O wiele częściej stosuje się fiksatory w postaci trzpieni stalowych pełnych lub rurowych. Projektując fiksatory należy mieć zawsze na uwadze, że w zmontowanym ostatecznie ustroju siły ze ściany na ścianę powinny być przekazywane jedynie przez beton lub zaprawę wypełniającą styk, nigdy poprzez fiksator. Jeżeliby, bowiem siły były przekazywane poprzez fiksator, to na ścianę działałoby duże skoncentrowane obciążenie i mogłoby nastąpić rozłupanie ściany. Jest to szczególnie istotne przy fiksatorach stalowych, których odkształcalność pod wpływem obciążenia jest kilkakrotnie mniejsza niż odkształcalność betonu wypełniające go spoinę, mogą, więc one przy nieodpowiednim skonstruowaniu przejąć dużą część obciążeń. Aby tego uniknąć, pozostawia się luz między końcem trzpienia a płytą ścienną górną, lub zakańcza się trzpienie przez sfazowanie (co ułatwia naprowadzenie płyt ściennych a poprzez lokalne zniszczenie betonu uniemożliwia przekazanie na trzpień większych sił). [więcej w: ogrodzenia z pustaka łupanego, drzwi płycinowe, drzwi płycinowe aluminiowe ceny ]

Powiązane tematy z artykułem: drzwi płycinowe ile kosztuje studnia głębinowa ogrodzenia z pustaka łupanego