Mozliwe jest oczywiscie stosowanie rozwiazania, w którym czesc zbrojenia wienca jest ukryta w prefabrykatach, czesc umieszczona w wiencu wykonanym na budowie

Możliwe jest oczywiście stosowanie rozwiązania, w którym część zbrojenia wieńca jest ukryta w prefabrykatach, część umieszczona w wieńcu wykonanym na budowie. Wymaga się wtedy, aby pole powierzchni przekroju zbrojenia umieszczonego w wieńcu wykonywanym na miejscu budowy było nie mniejsze niż 1,8 cm. W budynkach monolitycznych norma BN-01-160 wymaga, aby zbrojenie wieńcowe znajdowało się na każdej kondygnacji. Zbrojenie to umieszcza się w poziomie stropów wzdłuż wszystkich ścian nośnych. Zbrojenie wieńca składać się powinno z co najmniej 4 prętów, których sumaryczne pole przekroju poprzecznego r Fzwo(2 ), gdzie: Fwo = 3,0 cm2 – dla budynków z niemonolitycznymi ścianami zewnętrznymi, Fzwo = 4,0 cm2 – dla budynków z monolitycznymi ścianami zewnętrznymi, L – długość budynku, jednak nie mniej niż 20 m. Jeżeli w bliskości wieńca znajduje się zbrojenie ciągłe usytuowane w stropach lub ścianach, to pole przekroju poprzecznego zbrojenia wieńc a- Fzw można zmniejszyć o przekrój tego zbrojenia. Dokonana w ten sposób redukcja zbrojenia wieńca nie może być większa o 50%. Zbrojenie wieńców łączyć należy strzemionami z prętów o średnicy d 4,5 mm, rozstawionymi nie rzadziej, niż co 50 cm. [patrz też: hurtownia elektryczna piaseczno, fluorek boru, cement cena za tonę ]

Powiązane tematy z artykułem: cement cena za tonę fluorek boru hurtownia elektryczna piaseczno