Izobutylen mozemy polimeryzowac przez ogrzewanie w obecnosci katalizatorów

Izobutylen możemy polimeryzować przez ogrzewanie w obecności katalizatorów, na przykład chlorku glinu, chlorku boru, chlorku cyny itp. Chociaż już w r. 1873 Butlerow oraz Gorianow wykryli, że izobutylen można spolimeryzować na produkt ciekły przy użyciu kwasu siarkowego oraz fluorku boru, dopiero niedawno Otto oraz Mueller-Conradi otrzymali z niego produkty o własnościach kauczuku. Oczyszczając lekkie oleje z procesu krakowania otrzymano mieszaninę o zawartości 95% izobutylenu. Do mieszaniny tej dodawano następnie surowy olej otrzymując produkt o zawartości od 20 do 40% izobutylenu oraz od 10 do 20% innych olefin. Tę mieszaninę poddawano następnie polimeryzacji za pomocą fluorku boru w temperaturach poniżej – 400C, otrzymując plastyczny półstały lub stały materiał o własnościach kauczuku. Inna metoda otrzymywania wielkocząsteczkowych polimerów olefin, szczególnie poliizobutylenu, polegała na przepuszczaniu olefin przez kąpiel z takich węglowodorów, jak etan, propan i butan, zawierającą fluorek boru jako katalizator: temperatura kąpieli wynosiła – 10oC. Metodą tą polimeryzowano izopren, styren i butadien otrzymując głównie polimery liniowe. Własności tych polimerów były różne, w zależności od ciężaru cząsteczkowego, poczynając od oleistych cieczy o dużej lepkości aż do materiałów o własnościach kauczuku, o ciężarze cząsteczkowym dochodzącym do 500 000. Jessup podał, że izobutylen otrzymuje się ogrzewając chlorki lub bromki butanu o łańcuchu prostym w obecności katalizatorów, takich jak chlorek glinu, chlorek żelaza lub chlorek berylu, do temperatury 300 +- 5000C. Poliizobutylen znalazł zastosowanie techniczne pod nazwą Oppanol lub Vis tan ex. [hasła pokrewne: ile kosztuje studnia głębinowa , okno połaciowe , strefa przemarzania gruntu ]

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztuje studnia głębinowa okno połaciowe strefa przemarzania gruntu