Dokladnosc wykonania tynku trzywarstwowego

Dokładność wykonania tynku trzywarstwowego powinna być taka, aby dwumetrowa łata przyłożona w dowolnym kierunku do powierzchni nie wykazywała w żadnym miejscu odchyleń większych niż 4 mm. Wszelkie krawędzie ościeży, wnęk, gzymsów itp. powinny być wypionowane i wypoziomowane tak, aby nie wykazywały odchyleń od pionu lub poziomu większych niż 2 mm na -1 metr długości. Tynki doborowe(rodzaj IV wg PN/B-06080) różnią się od tynków zwykłych trzywarstwowych tylko tym, że do gładzi używana jest zaprawa dokładnie przetarta przez bardzo drobne sito (nr 500, 10 prześwicie oczek 1/2 mm). Po nałożeniu i podeschnięciu gładzi pociąga się ją za pomocą pędzla rozwodnioną tłustą zaprawą, a następnie starannie zaciera packą żelazną lub drewnianą obłożoną filcem. Tynki tego rodzaju noszą również nazwę tynków filcowanych. Dokładność wykonania tego rodzaju tynku jest jeszcze większa niż tynku rodzaju III. Dwumetrowa łata przyłożona do powierzchni tynku nie może wykazywać odchyleń większych niż 2 mm. Dlatego też w celu uzyskania tak dużej dokładności przy wyznaczaniu lica tynku obok pionowych pasów kierunkowych bijemy jeszcze i pasy poziome. Tynki doborowe stosujemy w pomieszczeniach reprezentacyjnych i użyteczności publicznej, jak sale kinowe, teatralne, świetlice itp. W pomieszczeniach tych specjalnie starannie muszą być wykonane sufity, gdyż są one zwykle silnie naświetlone, a każde, nawet drobne wgłębienie lub uwypuklenie jest dobrze widoczne psując wygląd tynku. [hasła pokrewne: olx skarżysko, instalacje elektryczne cennik, ile kosztuje studnia głębinowa ]

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztuje studnia głębinowa instalacje elektryczne cennik olx skarżysko