Dokladnosc wykonania tynku sprawdza sie lata

Dokładność wykonania tynku sprawdza się łatą, przy czym dopuszczalne odchylenia w płaszczyznach ścian od pionu i poziomu mogą dochodzić do 7 mm na 1 metr. Krawędzie ościeży nie mogą się odchylać od pionu lub poziomu więcej niż o 5 mm na 1 metr. Miejscowe wgłębienia lub wypukłości tynku nie mogą przekraczać 5 mm. Tynki trójwarstwowe z gładzią, należące wg PN/B- -06080 do rodzaju III, stosowane są w dobrze wykończonych wnętrzach i w elewacjach budynków miejskich. Tynk składa się z 3 warstw: z obrzutki i narzutu grubości 8+15 mm, jak w tynkach dwuwarstwowych, oraz z gładzi grubości 2 -7- 3 mm. Przed przystąpieniem do wykonania tynku wyznacza się dokładnie płaszczyzny wyprawy w sposób już opisany, tzn. za pomocą pasów kierowniczych lub listew. Obrzutkę i narzut wykonuje się w ten sam sposób jak w tynkach dwuwarstwowych, wyrównując dokładnie warstwy narzutu łatą wzdłuż listew. Kiedy narzut już dostatecznie związał i stwardniał, przystępuje się do wykonania trzeciej warstwy – gładzi wykonanie gładzi omówiliśmy wyżej w p. [przypisy: fluorek boru, dachówka esówka, olx tarnobrzeg ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówka esówka fluorek boru olx tarnobrzeg