Budownictwo wczoraj i dzis : Wystawa „Imperfect Health: The Medicalization of Architecture”

CCA Kanadyjskie Centrum Architektury (CCA), Montréal przedstawia Imperfect Health: Medicalization of Architecture, do obejrzenia w głównych galeriach, które rozpoczęły się 15 października i potrwają do kwietnia 2012.
Fotografie, publikacje, projekty artystyczne i projektowe oraz architektoniczne modele i rysunki ujawniają niektóre z niewiadomych i sprzeczności wokół problemów zdrowotnych i zastanawiają się, w jaki sposób architektura je uznaje, włącza i wpływa na nie.
Wystawa kwestionuje wspólne rozumienie.
Pozytywu.
i.
negatywny.
wyniki w ramach badań i kulturowych koncepcji zdrowia.
Kontynuuje trwające badania CCA nad tym, w jaki sposób projektowanie i wykorzystanie przestrzeni miejskich wpływa na dobre samopoczucie człowieka.
Więcej informacji o wystawie po przerwie.
Zdrowie jest obecnie głównym problemem wpływającym na dyskurs społeczny i polityczny na całym świecie i znajduje coraz większy oddźwięk w architekturze, urbanistyce i projektowaniu krajobrazu.
Jako nowy program dla tych dyscyplin, analiza problemów zdrowotnych i wszystkich związanych z nimi staje się coraz ważniejsza.
Problemy w życiu codziennym są coraz częściej traktowane jako kwestie medyczne i definiowane w kategoriach medycznych.
W architekturze ta medykalizacja w dużej mierze przyjmuje dwie formy: same przestrzenie opisywane są językiem takim jak chory .
lub.
zdrowy.
a architektura coraz częściej obejmuje rozwiązania z dziedziny medycyny, aby rozwiązać problemy zdrowia.
Wystawa obejmuje projekty i pomysły z szeroką gamą programów.
głównie poza medycznymi.
mimo to angażują kwestie zdrowia w sposób sugerujący nowe strategie i stanowiący argument za pilną.
demedycynizacją.
architektury.
Projekty modernistyczne często dostrzegały deterministyczny związek między środowiskiem a zdrowiem; starali się być leczni, a ich historia nieoczekiwanych konsekwencji jest jednym ze źródeł zharmonizowanych i bardziej złożonych koncepcji zdrowia w niektórych współczesnych projektach.
Zamiast dążyć do wyeliminowania lub uniknięcia negatywnych czynników, niektóre projekty aktywnie włączają obecnie takie kwestie, jak zapylenie, śmieci i zarządzanie chorobami.
Wielu architektów i projektantów rozumie ograniczenia swoich dyscyplin, uznając to za idealne rozwiązanie.
coś, co działa dla wszystkich.
nie są osiągalne.
Jak zauważył Machiavelli, w zwykłych sprawach można stwierdzić, że nikt nigdy nie stara się uniknąć jednego kłopotu bez popadnięcia w inny. W ramach badań tematycznych odkryto przykłady projektów architektonicznych, które dotyczą problemów zdrowotnych, takich jak alergie, astma, nowotwory, otyłość, epidemie i starzenie.
Czy w epoce niepokoju kuszące jest przekazywanie koncepcji między profesjonalnymi dyskursami.
medycyna i architektura.
obaj są najeżeni własnymi współczesnymi niejasnościami; i dla przyznawania architektury ważniejsza rola niż to mogłoby zasługiwać.
Ale te projekty ostatecznie stają w obliczu oporu niedoskonałego świata.
Potrzebne są nowe strategie, a niektóre są już podejmowane.
Niedoskonałe zdrowie: Medicalization of Architecture kuratorem jest Mirko Zardini, dyrektor wykonawczy CCA i główny kurator, oraz Giovanna Borasi, kuratorka CCA ds.
Architektury współczesnej.
Wystawa podąża ścieżką ustaloną przez wcześniejsze wystawy, takie jak Akcje: Co można zrobić z miastem (2008) i Sens miasta (2006).
.
Korzystając z Imperfect Health, oferujemy projekty architektoniczne, które doceniają i angażują się w.
jeśli nie zawsze z powodzeniem.
konkretne problemy zdrowotne.
powiedział kurator Mirko Zardini.
Wystawa nie obiecuje idealnego rozwiązania, ani nawet nie sugeruje jego możliwości; zamiast tego ilustruje złożoność relacji między ludzkim zdrowiem i architekturą, a tym, jak to zmienia się w czasie.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.
[podobne: okno połaciowe, olx tarnobrzeg, waga pręta fi 6 ]

Powiązane tematy z artykułem: okno połaciowe olx tarnobrzeg waga pręta fi 6