Styren jest bezbarwna ciecza o charakterystycznym, ostrym zapachu

Styren jest bezbarwną cieczą o charakterystycznym, ostrym zapachu. Jego temperatura wrzenia wynosi 1430C, gęstość d = 0,904. Produkcję styrenu rozwinięto na dużą skalę ze względu na jego zapotrzebowanie do produkcji Buny S. W rezultacie polistyren stał się podstawowym, tanim tworzywem. Surowcem służącym do produkcji benzenu był węgiel brunatny. Etylen otrzymywano przez uwodornienie acetylenu otrzymywanego z karbidu produkowanego z węgla brunatnego. Z benzenu oraz z etylenu otrzymywano etylobenzen, z którego przez odwodornienie otrzymywano styren . Etylobenzen produkowano z 98-procentowego etylenu oraz oczyszczonego benzenu w emaliowanych wieżach stalowych w temperaturze 900C w obecności sproszkowanego chlorku glinu. Proces prowadzono w sposób ciągły; produkty, reakcji opuszczające reaktor składały się z około 35% etylobenzenu, 50% benzenu oraz 15% wyższych alkilobenzenów. Etylobenzen oddzielano przez destylację. Wydajność w stosunku do benzenu wynosiła 95 -7- 96%; wydajność w stosunku do etylenu 92 -7- 94%; do produkcji 40 kg etylobenzenu zużywano l kg chlorku glinu. Etylobenzen oraz chlorek glinu zawracano do reaktora. Etylobenzen odwodornia się przepuszczając go w obecności pary w stosunku 1,1 : 1 nad specjalnym katalizatorem w postaci cylinderków o średnicy 3 mm i długości 6 mm w temperaturze 6000C. [patrz też: olx kamienna góra , silka czy porotherm , my white home ]

Powiązane tematy z artykułem: my white home olx kamienna góra silka czy porotherm