Produkcja poliizobutylenu

Produkcja poliizobutylenu . Jak już wspomniano, poliizobutylen produkowany był pod nazwą Oppanol. Występował on na rynku w kilku gatunkach, poczynając 09 B 8 do B 250 w zależności od ciężaru cząsteczkowego, który wahał się w granicach od 8000 do 250 000. Najszersze zastosowanie znalazły Oppanole o ciężarze cząsteczkowym od 50 000 do 200 000. Izobutanol otrzymywano na drodze reakcji pomiędzy tlenkiem węgla a wodorem pod wysokim ciśnieniem. Z kolei poddawano go odwodnieniu za pomocą katalizatora na izobutylen, który polimeryzowano w ciekłym etylenie w tempera brze od – 80 do -100oC w obecności fluorku boru jako katalizatora. Produkcja styrenu. •Obok butadienu styren ma również duże znaczenie dla przemysłu kauczuków syntetycznych; stosowany on jest do produkcji elastomerów, takich jak na przykład Buna S. Elastomer ten jest najważniejszym -typem kauczuku syntetycznego, produkowanego na dużą skalę jako typ standardowy. Produkcja Buny S w r. 1945 wynosiła 181 000 ton, w 1946 r. – 203000 ton, a w 1947 r. – 155 000 ton. Styren otrzymuje się metodą, którą odkrył Berthelot, mianowicie przez odwodornienie etylobenzenu. [hasła pokrewne: ile kosztuje studnia głębinowa , okno połaciowe , strefa przemarzania gruntu ]

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztuje studnia głębinowa okno połaciowe strefa przemarzania gruntu