produkcja kauczuku syntetycznego opiera sie przede wszystkim na weglu

Na przykładzie styrenu widać, że mimo wielkiego postępu w technologii przemysłu naftowego, produkcja kauczuku syntetycznego opiera się przede wszystkim na węglu. O ile etylen stosowany do produkcji styrenu można otrzymywać z różnych źródeł, o tyle benzen jest prawie całkowicie otrzymywany z węgla. Jak dotychczas nie ma innych źródeł, które mogłyby dostarczać benzenu w większych ilościach. W r. 1946 do produkcji kauczuku GR-S potrzeba było około 150000 ton styrenu. Do wyprodukowania tej ilości styrenu potrzeba około 225 milionów litrów benzenu. Jeśli weźmie się jeszcze pod uwagę wzrastające zużycie benzenu do produkcji polistyrenu, to prawie połowę produkowanego benzenu zużywa się do produkcji styrenu. Monomery kwasu akrylowego. Znalazły one zastosowanie do otrzymywania tak ważnych materiałów, jak Perburran (zawierający nitryl kwasu akrylowego), Hycar Chernigum itp. [patrz też: olx kamienna góra , silka czy porotherm , my white home ]

Powiązane tematy z artykułem: my white home olx kamienna góra silka czy porotherm