Etylobenzen otrzymuje sie w niewielkich ilosciach jako produkt uboczny rafinacji ropy naftowej

Etylobenzen otrzymuje się w niewielkich ilościach jako produkt uboczny rafinacji ropy naftowej. Na ogół produkuje się go na drodze syntezy zbenzenu oraz chlorku etylu. W obecności chlorku glinu benzen łączy się z etylenem, dając etylobenzen, który poddaje się odwodornieniu katalitycznemu lub krakowaniu w temperaturze 800 +- 9500C. Prowadząc proces katalitycznego odwodornienia w temperaturze 500 6000C w obecności odpowiedniego katalizatora otrzymuje się styren z wydajnością 350/Q. Ciekawe porównanie istniejących metod produkcji przeprowadził Dow wykazując zalety metody stosowanej przez niego. W jednej z metod stosuje do reakcji materiały wyjściowe . Benzen oraz alkohol 95-procentowy, przy czym reakcję prowadzi się w obecności kwasu fosforowego jako katalizatora w temperaturze około 315°C, pod ciśnieniem 16,5 at. W innej metodzie zamiast alkoholu używa się etylenu. W obu tych wypadkach trzeba stosować bardzo czysty benzen, przy czym zarówno benzen, jak i etylen są zawracane kilkakrotnie do obiegu. W metodzie Dowa stosuje się etylen nie oczyszczany o zawartości zaledwie 38% etylenu, reakcję zaś prowadzi się w temperaturze 87°C pod ciśnieniem 1,05 at. Jako katalizator stosuje się chlorek glinu dający 100 kg etylobenzenu na kilogram katalizatora. W metodzie tej można stosować benzen o mniejszej czystości niż w metodach poprzednich. Reakcję prowadzi się w sposób ciągły i otrzymuje się prawie teoretyczną wydajność etylobenzenu. Katalizator można regenerować odzyskując około 80% użytego chlorku glinu. Benzen jest oczywiście otrzymywany z suchej destylacji węgla kamiennego, chloreetylu zaś można otrzymywać poprzez i alkohol lubbezpośrednio z etylenu pod działaniem chlorowodoru w obecności katalizatora. [patrz też: ile kosztuje studnia głębinowa , okno połaciowe , strefa przemarzania gruntu ]

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztuje studnia głębinowa okno połaciowe strefa przemarzania gruntu