Dodatkowe wyposazenie scian

Dodatkowe wyposażenie ścian . 5. 1. Urządzenia zapewniające prawidłowe ustawienie ścian Odległość pomiędzy osiami spoczywających na sobie ścian nośnych decyduje o mimośrodzie sił działających na ścianę. Zależy on głównie od sposobu ustawienia tych ścian. Dla budynków stosunkowo niewysokich dopuścić można tzw. niewymuszony sposób montażu. Polega on na tym, że w sposób geodezyjny wyznacza się przyszłe położenie płyt i zgodnie z nim należy ustawiać płyty na danej kondygnacji. W kraju najczęściej ustawia się ściany na rozścielonej warstwie zaprawy, podbijając klinami dla rektyfikacji poziomu ustawienia płyty. Po stwardnieniu zaprawy kliny należy usunąć, a miejsca po klinach uzupełnić zaprawą. Zaprawa powinna w sposób dokładny wypełniać całą spoinę, aby nie występowały lokalne przeciążenia, Sposób ten nie może z oczywistych względów zapewnić precyzyjnego ustawienia ścian, a uzyskanie odpowiedniej dokładności ustawiania jest czasochłonne i wymaga dużej rzetelności brygad montażowych. [podobne: drzwi płycinowe, dachówka esówka, ogrodzenia z pustaka łupanego ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówka esówka drzwi płycinowe ogrodzenia z pustaka łupanego