Czystosc styrenu kontroluje sie przez ciagly pomiar wspólczynnika zalamania swiatla

Piec składa się z wiązek rur stalowych, pokrytych stopem miedź-e-mangan, o średnicy 4 cale i długości 240 cm. Okres trwałości katalizatora wynosi 12 miesięcy, wydajność procesu około 90010. Produkt reakcji składa się z 40010 styrenu, 0,5010 benzenu, 1010 toluenu, około 60010 etylobenzenu oraz z niewielkich ilości smoły. Otrzymaną mieszaninę stabilizuje się przez dodanie 10 g hydrochinonu na tonę produktu, a następnie poddaje się destylacji. Czystość styrenu kontroluje się przez ciągły pomiar współczynnika załamania światła (Nij> 1,54669). Styren przechowywano w zbiornikach aluminiowych w atmosferze azotu. Na temat zastosowania styrenu Weil pisze co następuje: w związku ze wzrostem produkcji kauczuku syntetycznego, styren jako jeden ze składników Buny S będzie materiałem otrzymywanym na wielką skalę; wpłynie to na wzrost produkcji żywic polistyrenowych, które otrzymuje się w formach w postaci błon oraz w postaci wytłaczanej. W Niemczech polistyren jest najłatwiej dostępnym tworzywem syntetycznym i znajduje zastosowanie do tych celów, do których za granicą stosuje się octan celulozy. Prawdopodobnie ze względu na wzrost produkcji styrenu, spowodowany rozwojem przemysłu kauczuków syntetycznych, również za granicą polistyren stanie się jednym z najłatwiej dostępnych i najtańszych tworzyw plastycznych. [podobne: wskaźnik intensywności zabudowy , ogrodzenia z pustaka łupanego , szambo przepisy ]

Powiązane tematy z artykułem: ogrodzenia z pustaka łupanego szambo przepisy wskaźnik intensywności zabudowy